Donation List         Danish Video Art (original site, archived):         Archive         Essays         Media Art Preservation

 

Torben Søborg Archive of Independent Danish Video Art   VIDEO ART\e-monitor 31: THE DANISH VIDEO ART DATA BANK, November 23, 2011

With the special February No. 30 [February 8, 2005] THE DANISH VIDEO ART DATA BANK stopped publishing the newsletter, but … since things have changed within the last couple of months we publish once again a newsletter  - No. 31.
 Torben Søborg is happy to announce that University of Copenhagen / Institute of Art and Culture by action of professor Slavko Kacunko takes over The  Data Bank, The Archives of Independent Danish Video Art and the research project “Immaterial Variable Media / Video Art Preservation”. It will all become part of the Processual Arts Center of Excellence (PACE) at the University.
 The Archive will become a part of PACE under the name Torben Søborg Independent Danish Video Art Archive and PACE will also get all printed, written and digitalised material concerning the Data Bank and the distribution of Danish video art through 20 years. The websites of the Data Bank will also in the long term be part of PACE
 The analogue video works in the Archive will in the long term be digitalised and become part of the infrastructure. Torben Søborg has required that the material must not be used for commercial purposes and must only be used / screened with the specific information that it a part of the Data Bank / Archive and under the auspices of the Institute / PACE.
 The Archive represent the first about 20 years of independent Danish video art. 
 

[Danish:]

Med det specielle February No. 30 [February 8, 2005] stoppede VIDEOKUNST DATA BANKEN med at udgive nyhedsbrevet VIDEO ART\e-monitor men … da meget er sket indenfor de sidste måneder, udsender vi alligevel igen et nyhedsbrev – No. 31.
Torben Søborg er glad over at kunne annoncere, at Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved professor Slavko Kacunko overtager Data Banken, Archives of Independent Danish Video Art og forskningsprojektet ”Immaterial Variable Media Art / Video Art Preservation”, der fremover vil indgå som en del af Institutets Processual Arts Center of Excellence (PACE) på universitetet.
Arkivet vil blive en del af PACE under navnet Torben Søborg Independent Danish Video Archive, og PACE vil også modtage alt trykt, skrevet og digitaliseret materiale vedr. Data Banken og dens distribution af dansk videokunst primært i udlandet gennem 20 år. De nuværende websites vil også på sigt komme til at indgå i PACE.
Det er meningen, at Arkivets analoge videoværker skal digitaliseres og indgå i infrastrukturen. Torben Søborg har betinget sig, at materialet ikke må gøres til genstand for kommerciel udnyttelse og kun screenes/benyttes med den specifikke information om, at det er en del af Databanken /Arkivet, og at der kun er adgang til dem under Institutets / PACE’s auspicier.
Arkivet repræsenterer de første omkring 20 år af dansk uafhængig videokunst. Torben Søborg er glad for, at denne kulturarv omsider vil blive søgt bevaret, ikke mindst takket være professor Slavko Kacunkos initiativ og arbejde.

THE DANISH VIDEO ART DATA BANK
Themstrupvej 36, DK-4690 Haslev
Denmark
tel: +45-56.31.21.21
torben.soeborg@pc.dk
http://www.videoart.suite.dk
http://www.videoart-archives.dk
http://www.mediaart-preservation.dk
http://www.torben-soeborg.dk